Borg Advocaten.

Actief waar onderneming en overheid elkaar raken.

UW ADVOCAAT  VOOR ONDERNEMERS EN OVERHEID

Met de toenemende decentralisatie van overheidstaken is de regelgeving en het toezicht hierop steeds verder uitgebreid. Elk ministerie kent zijn voorschriften en heeft een toezichthoudend orgaan. In onze dagelijkse praktijk merken wij hoe belangrijk het is dat ondernemers en overheid tijdig hulp inroepen van ervaren advocaten die met de actuele ontwikkelingen op dit terrein effectief kunnen omgaan. Die zich daar dagelijks in vastbijten en verdiepen. En die in staat zijn zo goede resultaten te behalen.

Onze advocaten en specialisten

Pieter Huisman
Advocaat

Ina Brouwer
Advocaat

Solange Drieshen
Advocaat

Advocaat Ingrid-MorremaIngrid Morrema
Advocaat

Zubeyir Turk Borg AdvocatenZubeyir Turk
Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Stephanie vsn der HulstStephanie van der Hulst
Juridisch medewerker

Tineke Pals
Secretaresse

Anneke Versteegh
Secretaresse

Nieuws

Strafbaar ‘feitelijk leidinggeven’ aan een rechtspersoon 150 150 Solange Drieshen

Strafbaar ‘feitelijk leidinggeven’ aan een rechtspersoon

Er kan iets in uw onderneming gebeuren waardoor een toezichthouder,…

Toestemming in de medische sfeer 150 150 Ina Brouwer

Toestemming in de medische sfeer

Mogen de gegevens van een patiënt in een huisartsenpraktijk door…

Privacy in de tuchtrechtelijke sfeer 150 150 Ina Brouwer

Privacy in de tuchtrechtelijke sfeer

Privacy in de tuchtrechtelijke sfeer Ieder mens maakt fouten. Belangrijk…

Nieuw Certificatieschema Asbest per 1 april 2019 in werking 150 150 Solange Drieshen

Nieuw Certificatieschema Asbest per 1 april 2019 in werking

Onder andere heeft dit een aantal wijzigingen in de Arboregeling…

De financieel toezichthouder van de toekomst als medium 150 150 Michiel van Eersel

De financieel toezichthouder van de toekomst als medium

Wat moet een financieel toezichthouder kunnen anno 2023? Samengevat: de…

Wat is een bestuurlijke waarschuwing? 150 150 Solange Drieshen

Wat is een bestuurlijke waarschuwing?

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…


Borg advocaten, onderneming en overheid

Borg advocaten richt zich op het specifieke gebied waar onderneming en overheid elkaar raken. Daarvan bestaan veel voorbeelden: elk ministerie kent zijn eigen voorschriften en elk ministerie kent een orgaan dat toezicht houdt op de naleving ervan. In sommige gevallen gebeurt dat door provincies en gemeenten. We hebben ons kantoor opgericht om ondernemers bij te staan die met toezicht en handhaving van regelgeving te maken krijgen, zeker ook als dat leidt tot het opleggen van bestuurlijke sancties en zeker ook als dat leidt tot strafrechtelijk onderzoek en strafrechtelijke vervolging.