Borg Advocaten.

Actief waar onderneming en overheid elkaar raken.

UW ADVOCAAT  VOOR ONDERNEMERS EN OVERHEID

Met de toenemende decentralisatie van overheidstaken is de regelgeving en het toezicht hierop steeds verder uitgebreid. Elk ministerie kent zijn voorschriften en heeft een toezichthoudend orgaan. In onze dagelijkse praktijk merken wij hoe belangrijk het is dat ondernemers en overheid tijdig hulp inroepen van ervaren advocaten die met de actuele ontwikkelingen op dit terrein effectief kunnen omgaan. Die zich daar dagelijks in vastbijten en verdiepen. En die in staat zijn zo goede resultaten te behalen.

Onze advocaten en specialisten

Pieter Huisman
Advocaat

Ina Brouwer
Advocaat

Solange Drieshen
Advocaat

Advocaat Ingrid-MorremaIngrid Morrema
Advocaat

Sandro Rigutto juridisch medewerker BorgSandro Rigutto
Advocaat

Zubeyir Turk Borg AdvocatenZubeyir Turk
Juridisch medewerker

Tineke Pals
Secretaresse

Anneke Versteegh
Secretaresse

Nieuws

Asbestdaken; verboden na 2024! 150 150 Pieter Huisman

Asbestdaken; verboden na 2024!

Op 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met…

Openbaarmaking gegevens medische beroepsbeoefenaar alleen bij uitzondering 150 150 Pieter Huisman

Openbaarmaking gegevens medische beroepsbeoefenaar alleen bij uitzondering

Als de tuchtrechter een medische beroepsbeoefenaar een maatregel oplegt vindt…

Maak kennis met… Philippine de Bièvre! 150 150 Solange Drieshen

Maak kennis met… Philippine de Bièvre!

Maak kennis met… Philippine de Bièvre! Alweer ruim een maand werkt…

Opkomen voor concurrentiebelangen in het bestuursrecht, een kansloze exercitie? 150 150 Pieter Huisman

Opkomen voor concurrentiebelangen in het bestuursrecht, een kansloze exercitie?

Stel je exploiteert een tankstation met bijbehorende wasstraat aan de…

UBO-register: tentoonstelling van aandeelhouders en vennoten 150 150 Michiel van Eersel

UBO-register: tentoonstelling van aandeelhouders en vennoten

Rechtsbescherming tegen onevenredige privacy-risico’s Nieuwe regels ter bestrijding van witwaspraktijken…

Mag de rechter afgaan op wat de overheid zegt? 150 150 Pieter Huisman

Mag de rechter afgaan op wat de overheid zegt?

Enkele jaren geleden vond een bedrijfsbezoek plaats op het terrein…


Borg advocaten, onderneming en overheid

Borg advocaten richt zich op het specifieke gebied waar onderneming en overheid elkaar raken. Daarvan bestaan veel voorbeelden: elk ministerie kent zijn eigen voorschriften en elk ministerie kent een orgaan dat toezicht houdt op de naleving ervan. In sommige gevallen gebeurt dat door provincies en gemeenten. We hebben ons kantoor opgericht om ondernemers bij te staan die met toezicht en handhaving van regelgeving te maken krijgen, zeker ook als dat leidt tot het opleggen van bestuurlijke sancties en zeker ook als dat leidt tot strafrechtelijk onderzoek en strafrechtelijke vervolging.