Borg Advocaten.

Actief waar onderneming en overheid elkaar raken.

UW ADVOCAAT  VOOR ONDERNEMERS EN OVERHEID

Met de toenemende decentralisatie van overheidstaken is de regelgeving en het toezicht hierop steeds verder uitgebreid. Elk ministerie kent zijn voorschriften en heeft een toezichthoudend orgaan. In onze dagelijkse praktijk merken wij hoe belangrijk het is dat ondernemers en overheid tijdig hulp inroepen van ervaren advocaten die met de actuele ontwikkelingen op dit terrein effectief kunnen omgaan. Die zich daar dagelijks in vastbijten en verdiepen. En die in staat zijn zo goede resultaten te behalen.

Onze advocaten en specialisten

Pieter Huisman
Advocaat

Ina Brouwer
Advocaat

Solange Drieshen advocaat

Solange Drieshen
Advocaat

Advocaat Ingrid-MorremaIngrid Morrema
Advocaat

Erica de Boer

Erica de Boer
Juridisch medewerker

Philippine de Bièvre Borg Advocaten

Philippine de Bièvre
Juridisch medewerker

Tineke Pals
Secretaresse

Maxime BarmentloMaxime Barmentlo
Secretaresse

Emmelien SchietEmmelien Schiet
Secretaresse

Nieuws

Toetsingskader woningsluitingen 13b Opiumwet 1920 1280 Solange Drieshen

Toetsingskader woningsluitingen 13b Opiumwet

Het sluitingsbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet – handvatten…

Bibob 1920 1080 Pieter Huisman

Bibob

Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat zij…

Het bestuursorgaan en de beginselplicht tot handhaving 696 464 Solange Drieshen

Het bestuursorgaan en de beginselplicht tot handhaving

In (voorgenomen) handhavingsbesluiten van bestuursorganen komt met grote regelmaat het…

Preventieve handhaving: minder strenge maatstaf bij dreiging herhaalde overtreding 533 398 Solange Drieshen

Preventieve handhaving: minder strenge maatstaf bij dreiging herhaalde overtreding

De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kent twee vormen van…

OpgePASt: geen activiteiten meer mogelijk op basis van het Programma Aanpak Stikstof 4870 3247 Solange Drieshen

OpgePASt: geen activiteiten meer mogelijk op basis van het Programma Aanpak Stikstof

Maandenlang werd de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de…

Klantonderzoek na de ING boete: Know Your Bank (KYB) 2272 1704 Michiel van Eersel

Klantonderzoek na de ING boete: Know Your Bank (KYB)

Aanscherping klantonderzoek De inspanningen van de banken voor het kennen…


Borg advocaten, onderneming en overheid

Borg advocaten richt zich op het specifieke gebied waar onderneming en overheid elkaar raken. Daarvan bestaan veel voorbeelden: elk ministerie kent zijn eigen voorschriften en elk ministerie kent een orgaan dat toezicht houdt op de naleving ervan. In sommige gevallen gebeurt dat door provincies en gemeenten. We hebben ons kantoor opgericht om ondernemers bij te staan die met toezicht en handhaving van regelgeving te maken krijgen, zeker ook als dat leidt tot het opleggen van bestuurlijke sancties en zeker ook als dat leidt tot strafrechtelijk onderzoek en strafrechtelijke vervolging.