Borg Advocaten.

Actief waar onderneming en overheid elkaar raken.

BORG ADVOCATEN & VAN TILL ADVOCATEN FUSEREN

Borg advocaten en Van Till advocaten uit Amsterdam gaan fuseren. De twee kantoren gaan vanaf 1 januari 2020 samen verder onder de naam Van Till advocaten!


Borg advocaten, onderneming en overheid

Borg advocaten richt zich op het specifieke gebied waar onderneming en overheid elkaar raken. Daarvan bestaan veel voorbeelden: elk ministerie kent zijn eigen voorschriften en elk ministerie kent een orgaan dat toezicht houdt op de naleving ervan. In sommige gevallen gebeurt dat door provincies en gemeenten. We hebben ons kantoor opgericht om ondernemers bij te staan die met toezicht en handhaving van regelgeving te maken krijgen, zeker ook als dat leidt tot het opleggen van bestuurlijke sancties en zeker ook als dat leidt tot strafrechtelijk onderzoek en strafrechtelijke vervolging.