De AFM heeft de afgelopen jaren verscheidene keren de aandacht gevraagd voor de naleving van de Wwft

De AFM heeft de afgelopen jaren verscheidene keren de aandacht gevraagd voor de naleving van de Wwft 150 150 Pieter Huisman

De AFM heeft de afgelopen jaren verscheidene keren de aandacht gevraagd voor de naleving van de Wwft. Zo heeft de AFM onder meer via het self assessment in 2012 vragen gesteld aan beleggingsondernemingen over de naleving van de Wwft en heeft de AFM guidance gegeven door de Leidraad Wwft in 2012 te publiceren. Deze leidraad is daarna aangepast in augustus 2013 en in maart 2015.

De Wwft maakt geen onderscheid tussen beleggingsondernemingen die zich enkel richten op particuliere beleggers, professionele beleggers of beleggingsondernemingen die handelen voor eigen rekening. Uitgangspunt van de Wwft is dat de beleggingsonderneming bewust omgaat met mogelijke witwas- en/of terrorismefinancieringsrisico’s. Deze risico’s moeten zoveel mogelijk worden verminderd door zowel het cliëntonderzoek bij acceptatie als de beleggingsdienstverlening of –activiteit daarna risico gebaseerd in te richten. Hierbij horen ook de nodige meldingsplichten.

naleving van de wwftIn 2014 heeft de AFM opnieuw via het self assessment vragen gesteld aan beleggingsondernemingen over de naleving van de Wwft. Naar aanleiding van de uitkomsten van het self assessment roept de AFM beleggingsondernemingen op om meer aandacht te besteden aan:

  1. het op basis van risico’s classificeren van cliënten;
  2. het periodiek toetsen of bestaande cliënten nog aan deze risicoclassificatie voldoen; en
  3. het opnemen van alle verplichtingen van de Wwft, zoals het signaleren en melden van ongebruikelijke transacties, in schriftelijk vastgelegd beleid.

De uitkomsten van het self assessment zijn voor de AFM aanleiding geweest partijen persoonlijk aan te schrijven om de naleving van de Wwft onder de aandacht te brengen. Op deze brieven van de AFM is veel gereageerd. Beleggingsondernemingen geven bijvoorbeeld aan dat de antwoorden verkeerd zijn ingevuld en/of de vragen niet duidelijk zijn geweest. De AFM zal op alle reacties antwoord geven. Ook evalueert de AFM de reacties en zal dit betrekken in een eventuele volgende vragenlijst.

Finacnieel recht advocaat

 

 

 

 

 

Michiel van Eersel

Advocaat financieel recht