Heeft aanwezigheid asbest invloed op WOZ-waarde?

Heeft aanwezigheid asbest invloed op WOZ-waarde? 1920 1270 Pieter Huisman

Asbest invloed WOZ-waardeWist u dat de aanwezigheid van asbest van invloed is op de WOZ-waarde van uw huis? U kunt dus bezwaar aantekenen indien u het niet eens bent met een WOZ-aanslag waarin geen rekening is gehouden met asbest (bv. in de dakbedekking van uw schuur), de saneringswerkzaamheden en de vervanging van het dak.

Het hof Arnhem-Leeuwarden ging onlangs akkoord met een waardevermindering van E 15,- per m2 voor de asbestverwijdering en E 27,- voor de vervanging van het dak.

De uitspraak van het Hof.