Uw advocaat in Bussum

Borg Advocaten Bussum richt zich op het specifieke gebied waar onderneming en overheid elkaar raken. Als advocaat Bussum zijn wij er in gespecialiseerd om ondernemers bij te staan die met toezicht en handhaving van regelgeving te maken krijgen. Zeker als dat ook leidt tot het opleggen van bestuurlijke sancties en zeker ook als dat leidt tot strafrechtelijk onderzoek en strafrechtelijke vervolging. Onze advocaten zijn betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Schakel tijdig hulp in van onze advocaten

Met de toenemende decentralisatie van overheidstaken is de regelgeving en het toezicht hierop steeds verder uitgebreid. Elk ministerie kent zijn voorschriften en heeft een toezichthoudend orgaan. In onze dagelijkse praktijk merken wij hoe belangrijk het is dat ondernemers en overheid tijdig hulp inroepen van ervaren advocaten die met de actuele ontwikkelingen op dit terrein effectief kunnen omgaan. Die zich daar dagelijks in vastbijten en verdiepen. En die in staat zijn zo goede resultaten te behalen.

Inzetbaar op vele rechtsgebieden

Voorbeelden van de organisaties die wij bijstaan zijn onder andere: financiële instellingen, energie- en telecomondernemingen, ondernemingen die vallen onder het bereik van de Wet Bibob of de Wet bescherming persoonsgegevens, asbestsaneerders en onderwijs- en zorginstellingen.

Het spreekt vanzelf dat we op deze terreinen ook de overheid en semipublieke organen van advies dienen en zo nodig in procedures bijstaan.

Al onze advocaten in Bussum hebben hun eigen specialisatie. Wij volgen regelmatig bijscholingscursussen om onze kennis actueel en op peil te houden. Heeft u een vraag waarvan u twijfelt bij welk rechtsgebied deze behoort of valt uw vraag erbuiten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

WIJ ZIJN UW ADVOCAAT BUSSUM

WIJ ZIJN UW ADVOCAAT BUSSUM
Borg advocaten
Brediusweg 55
1401 AC Bussum

T +31 (0)35 24 00 370
F +31 (0)35 69 23 550

M info@borg-advocaten.nl

Vraag het onze specialisten

Heeft u een juridische vraag?
Leg uw vraag of zaak voor aan onze advocaten in Bussum.

Aanmelden kennis-update

Meld u aan en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.