Asbestdaken; verboden na 2024!

Asbestdaken; verboden na 2024! 150 150 Pieter Huisman

Op 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om asbestdaken per 31 december 2024 te verbieden. Op 20 november 2018 zal de Eerste Kamer zich over de kwestie buigen en de procedure bespreken. Welke gevolgen brengt dit wetsvoorstel met zich mee en is het verwijderen van alle asbestdaken voor die tijd wel haalbaar voor asbestsaneerders?

Asbest werd vroeger veel gebruikt vanwege het sterke, slijtvaste, isolerende en goedkope karakter. Hierdoor zijn veel huizen voorzien van asbestdaken. Vanwege de kans op het inademen van asbestdeeltjes – wat, zoals gezegd wordt, kan leiden tot longvlies- of buikvlieskanker – heeft de regering al in 1993 besloten het gebruik van asbest in nieuwe producten die asbest met zich meedragen te verbieden in verband met de volksgezondheid.

Plan van aanpak

Met dit wetsvoorstel wil de regering – met het oog op de volksgezondheid – alle asbestdaken voor het einde van 2024 verbieden. Dit betekent dat alle huishoudens deze asbestdaken moeten laten vervangen door een dak zonder asbest. Dit brengt veel gevolgen mee voor de huiseigenaren, met name op financieel gebied. Een dak laten vervangen zal al gauw meer dan tienduizend euro kosten.

Al eerder is een subsidiepot van €75 miljoen – welke overigens al bijna de bodem heeft bereikt – beschikbaar gesteld voor het saneren van asbestdaken. Per vierkante meter wordt €4,50 uitgekeerd met een maximum van €25.000 per adres. Er zal kennelijk meer nodig moeten zijn dan deze €75 miljoen om particulieren en bedrijven tegemoet te komen. Een plan van aanpak zou in dit geval blijkbaar ook erg wenselijk zijn om huiseigenaren op de hoogte te stellen van alle gevolgen die het saneren van hun dak met zich mee zal brengen. Echter, een plan van aanpak ligt op dit moment nog niet op tafel. Daarnaast heeft de Kamer ook gepleit voor een fonds voor particulieren en bedrijven die de vervanging van de asbestdaken niet zelf kunnen financieren. Dit jaar zal de staatssecretaris over deze punten nog duidelijkheid moeten geven.

KritiekAsbestdaken verboden 2024

Vanuit veel kanten klinkt kritiek op het wetsvoorstel. In het nieuwsbericht in de Gooi- en Eemlander van dinsdag 6 november 2018 stelt Vereniging Eigen Huis dat sprake is van een verkeerde volgorde. Er zou eerst een plan van aanpak gepresenteerd moeten worden en op basis daarvan zou een einddatum moeten worden vastgesteld. Nu is dat andersom en ontstaat er onzekerheid bij de huiseigenaren. Huiseigenaren hebben geen idee waar zij terecht moeten met vragen over de sanering van de asbestdaken.

Een ander kritiekpunt komt uit de hoek van de asbestsaneerders. Aan de haalbaarheid van het verbod wordt getwijfeld. Er zou te weinig geld zijn om alle asbestdaken voor het einde van 2024 te saneren. Daarnaast is het ook maar de vraag of asbestsaneerders de capaciteit hebben om voor het einde van 2024 alle asbestdaken te kúnnen saneren.

Het laatste – misschien wel het meest verontrustende – kritiekpunt dat klinkt is de angst voor illegale asbestsaneerders. Veel organisaties die zich bezighouden met asbest waarschuwen dat het verbod kan leiden tot een groei van illegale asbestsaneerders. Het zou gaan om bedrijven zonder certificaat die een lagere prijs hanteren en asbest op een onveilige en slechte manier verwijderen. Ook is men huiverig voor het dumpen van asbest in de natuur door deze bedrijven zonder certificaat.

Oplossing

Als we er vanuit mogen gaan dat het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer zal worden aangenomen zal er snel een plan van aanpak opgesteld moeten worden door de staatssecretaris. Huiseigenaren zullen op een juiste manier ingelicht moeten worden over de gang van zaken. Zij zullen geholpen moeten worden met het kiezen van een gecertificeerde asbestsaneerder om illegale asbestsaneerders tegen te gaan.

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Pieter Huisman