Bibob

Bibob 150 150 Pieter Huisman

De Burgemeester van Amsterdam heeft afgezien van de intrekking van de vergunning van twee coffeeshops in Amsterdam op grond van de Wet Bibob nadat Pieter Huisman op het voornemen tot intrekking tot twee maal toe een uitvoerige zienswijze had ingediend.