Bijna helft Nederlandse ziekenhuizen geeft informatie over websitebezoekers door aan derden

Bijna helft Nederlandse ziekenhuizen geeft informatie over websitebezoekers door aan derden 1280 1016 Solange Drieshen

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) concludeert na onderzoek van websites van alle algemene en academische ziekenhuizen dat bij 39 van de 85 onderzochte ziekenhuizen door commerciële, derde partijen zogenoemde tracking cookies op de apparatuur van websitebezoekers van de ziekenhuiswebsite zijn geplaatst. Met behulp van deze tracking cookies kan worden bijgehouden welke internetpagina’s iemand bezoekt. Op die manier kunnen bedrijven afleiden wat iemands voorkeuren en interesses zijn en op basis daarvan persoonlijke aanbiedingen doen. De AP noemt als voorbeeld iemand die de afdeling cardiologie op een ziekenhuiswebsite bezoekt. Diegene heeft het recht om daarna, gedurende zijn verdere internetbezoeken, niet her en der te worden benaderd als mogelijk hartpatiënt.

tracking cookiesIn geval van bijna de helft van de onderzochte ziekenhuizen zijn tracking cookies geplaatst op de apparatuur, zonder dat de bezoekers daarvoor toestemming hebben gegeven. Dat is in strijd met privacywetgeving. Volgens de AP vindt met behulp van dergelijke tracking cookies namelijk mogelijk een verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid plaats. Op grond van art. 8, aanhef sub a, Wet bescherming persoonsgegevens moet de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens juist zijn uitdrukkelijke toestemming geven. De AP benadrukt bovendien dat, ingevolge art. 10 Grondwet, eenieder recht heeft op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens.

Daarnaast is volgens de AP onderdeel van ‘goede zorg’ dat bezoekers van een ziekenhuiswebsite erop moeten kunnen vertrouwen dat informatie over hun bezoek aan een ziekenhuiswebsite niet bij andere partijen terecht komt.

Over zes weken controleert de AP de websites van de onderzochte ziekenhuizen opnieuw. Indien dan nog steeds sprake is van een overtreding zal de AP handhavend optreden door middel van het opleggen van maatregelen aan de individuele ziekenhuizen.