Blockchain en smart contracts: toegang tot een reeks van slimme dingen

Blockchain en smart contracts: toegang tot een reeks van slimme dingen 1920 1152 Borg Advocaten

Het woord ‘Blockchain’ wordt momenteel als ‘buzz word’ veel gebezigd en diverse (online) gremia trachten begrijpelijk te maken wat deze technologie inhoudt, hoe zij werkt en welke mogelijkheden zij biedt. Aan beschrijvingen van de technologie is (op het internet) geen gebrek, maar aan een overzicht van de juridische aspecten hebben nog maar weinig auteurs zich gewaagd.

blockchain

Introductie

Dit zal mede daarmee verband houden dat de technologie achter Blockchain bijzonder complex is en dat zij, zeker voor juristen, moeilijk te begrijpen is. Als ondernemingen willen kunnen profiteren van de mogelijkheden die Blockchain-technologie ons biedt, dan zullen ook juristen bekend moeten raken met relevante termen zoals nodes, keys, public and private networks en smart contracts. Het bespreken van alle juridische aspecten – waaronder ook de plaats van deze technologie in het (financieel) toezichtsrecht – voert te ver voor een enkele bijdrage.

Wij beperken ons hier tot het bespreken van het verbintenisrechtelijke kader. Hiertoe zullen wij, na een inleiding tot de werking en voordelen van Blockchain-technologie, inzicht verschaffen in het  contracteren met behulp van deze technologie. Omdat er, ook bij heldere verbintenisrechtelijke betrekkingen, onenigheid tussen partijen kan ontstaan, zullen wij tevens stilstaan bij geschillenbeslechting naar aanleiding van overeenkomsten gesloten met behulp van Blockchaintechnologie. Wij sluiten af door enkele aanbevelingen te geven aan (financiële) ondernemingen die met deze technologie willen experimenteren.

Klik hier om verder te lezen. Het artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Financieel Recht in de Praktijk nummer 5 en geschreven door mr. Michiel van Eersel en Thierry van den Bergh.

Blockchain en smart contracts

September 2017
Auteur: Michiel van Eersel, advocaat financieel recht