Blockchain-investing of beleggen in de cryptosfeer

Blockchain-investing of beleggen in de cryptosfeer 150 150 Michiel van Eersel

“De opkomst van nieuwe financiële technologie (fintech) is onstuitbaar. Dit geldt meer in het bijzonder voor innovaties onder nauwelijks te vertalen noemers als ‘blockchain’, ‘cryptocoins’ en ‘smart contracts’”.

Aldus Michiel van Eersel in een recent verschenen artikel van zijn hand in het VBA Journaal.

Deze innovaties hebben grote invloed op onder meer betalen, financieren, tot stand komen en afwikkelen van transacties in uiteenlopende activa, waaronder financiële instrumenten zoals effecten, maar ook bijvoorbeeld edelmetalen, grondstoffen en vastgoed. Ook beleggen en het verlenen van beleggingsdiensten – en daarmee het leven van beleggingsprofessionals – zullen hierdoor veranderen. Het nieuwe beleggen omvat onder meer:

  1. Beleggen in ondernemingen die blockchain-technologie ontwikkelen of gebruiken (‘blockchain startups’);
  2. Beleggen in door de nieuwe technologie mogelijk gemaakte activa (‘crypto’s’);
  3. Beleggen in fondsen die beleggen in blockchain startups of crypto’s (ii) (‘cryptofunds’).

Voor beleggingsprofessionals is cruciaal hoe zij van de nieuwe ondernemingen, activa en fondsen de waarde kunnen bepalen. Deze waarde houdt nauw verband met de gehanteerde technologie, de karakteristieken van de betreffende crypto’s en de toepasselijke regulering. Voor de oriëntatie in de cryptosfeer houdt dit artikel deze elementen tegen het licht.

Het volledige artikel kunt u hier lezen: Blockchain-investing of beleggen in de cryptosfeer

Dinsdag 28 augustus 2018
Auteur: Michiel van Eersel, advocaat financieel recht