Asbest

Gezondheidsrisico’s en asbestbeschermingsbeleid

Gezondheidsrisico’s en asbestbeschermingsbeleid 1920 1536 Pieter Huisman

Gezondheidsrisico’s wonen en werken in een gebouw met asbest vaak verwaarloosbaar Uit recent onderzoek uitgevoerd door TNO, de…

lees meer

Nieuw Certificatieschema Asbest per 1 april 2019 in werking

Nieuw Certificatieschema Asbest per 1 april 2019 in werking 360 240 Solange Drieshen

Onder andere heeft dit een aantal wijzigingen in de Arboregeling tot gevolg. De bijlagen XIIIa en XIIIe bij…

lees meer

Met terugwerkende kracht een CAO naleven?

Met terugwerkende kracht een CAO naleven? 150 150 Pieter Huisman

Ondernemingen in de bouwsector vallen vaak onder de Bouw CAO. Er zijn ondernemingen (bijvoorbeeld asbestsaneerders) die eerst onder…

lees meer

Asbestdaken verboden na 2024!

Asbestdaken verboden na 2024! 1920 933 Pieter Huisman

Op 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om asbestdaken per 31 december 2024…

lees meer

Mag de rechter afgaan op wat de overheid zegt?

Mag de rechter afgaan op wat de overheid zegt? 150 150 Pieter Huisman

Enkele jaren geleden vond een bedrijfsbezoek plaats op het terrein van een handelaar in metalen. Het ging hier…

lees meer

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken 509 340 Pieter Huisman

Deze subsidieregeling schrijft voor dat een subsidie moet worden aangevraagd binnen zes maanden nadat de sanering van astbestdaken…

lees meer

Publicatie van inspectiegegevens is volgens hoogste bestuursrechter toegestaan

Publicatie van inspectiegegevens is volgens hoogste bestuursrechter toegestaan 150 150 Solange Drieshen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 2 augustus 2017 bepaald dat…

lees meer

Wat is de positie van een asbestsaneerder die te maken krijgt met de Inspectie SZW?

Wat is de positie van een asbestsaneerder die te maken krijgt met de Inspectie SZW? 150 150 Pieter Huisman

Wat is de positie van een asbestsaneerder die te maken krijgt met de Inspectie van Sociale Zaken en…

lees meer

Borg advocaten is kennispartner geworden van Asbestmagazine

Borg advocaten is kennispartner geworden van Asbestmagazine 150 150 Pieter Huisman

Borg advocaten mag zich binnenkort kennispartner noemen van het onafhankelijk vakblad en kennisplatform: Asbestmagazine.  Asbestsaneerders: bouw cao of niet?…

lees meer

Wetswijziging grenswaarde amfibole asbest in Arbeidsomstandighedenbesluit

Wetswijziging grenswaarde amfibole asbest in Arbeidsomstandighedenbesluit 150 150 Pieter Huisman

Wetswijziging grenswaarde amfibole asbest in Arbeidsomstandighedenbesluit, aanduiding risicoklassen en risicoklasse indeling en de gevolgen voor inventarisatierapporten In 2014…

lees meer