Financieel adviseur gaat los …

Financieel adviseur gaat los … 150 150 Pieter Huisman

en pleegt diverse strafbare feiten, met drie jaar gevangenisstraf en vijf jaar beroepsverbod als gevolg.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2015:3277