De financieel toezichthouder van de toekomst als medium

De financieel toezichthouder van de toekomst als medium 1920 1281 Michiel van Eersel

Wat moet een financieel toezichthouder kunnen anno 2023? Samengevat: de toekomst voorspellen. Dat is nodig om de belangrijke problemen te inventariseren en vervolgens op te lossen. Dit vergt adequate risicobeheersing in plaats van regulatoire ritualiteit.

Voor financieel toezichthouders als AFM en DNB sluit dit aan op de doelen van financiële regulering, in Nederland primair de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’): de zorg voor een adequate functionering van de financiële markten en de positie van de spelers daarop met oog op zowel vergroting van welvaart als rechtvaardigheid. Zij richten zich daartoe op de bevordering van naleving door normoverdracht, onderzoek en sanctionering.

Vermoedelijk blijft dit zo. Werkwijze, positionering en prioriteitstelling zullen echter wel drastisch veranderen, onder meer door technologisch gedreven innovaties in de financiële sector en nieuwe middelen voor uitoefening van het toezicht. Voor de compliancefunctie van financiële ondernemingen heeft dit belangrijke consequenties.

Financieel toezichthouder toekomst

Droste-effect

Een blik in de toekomst creëert in dit kader een soort van Droste-effect: een voorspelling van hoe de financieel toezichthouder zal voorspellen dat financiële marktpartijen zichzelf en hun cliënten zullen bedienen bij het voorspellen van de financiële toekomst. Afgezien van een significante toename van het gebruik van Engelse termen valt een ontwikkeling te verwachten van de toezichthouder als medium. Medium in de zin van gegevensdrager, communicatiemiddel en intermediair.

Kerntaken financieel toezichthouder

Voor de drie kerntaken volgt hierna waartoe dit zou kunnen leiden:

  1. Bewaken en bevorderen van de markttoegang: de toezichthouder als waarzegger.
  2. Uitvoeren van het nalevingstoezicht: de toezichthouder als tussenpersoon.
  3. Handhaven: de toezichthouder als boodschapper.

Aldus de introductie van een artikel in het Tijdschrift voor Compliance van december 2018 van mr. Michiel van Eersel. Klik hier om het hele artikel te lezen.