Intellectual Property-lawyer of the year in the Netherlands

Intellectual Property-lawyer of the year in the Netherlands 150 150 Tineke Pals

Award

In deze eerste week van januari is onze collega Ina Brouwer door de International Advisory Experts Group uitgeroepen tot ‘Intellectual Property-lawyer of the year in the Netherlands’.
De Award werd toegekend vanwege haar brede en internationale ervaring op dit terrein.

Borg advocaten feliciteert Ina Brouwer met de eervolle uitreiking van deze internationale Award.

Award Intellectual Property-lawyer

Autoriteit Persoonsgegevens expert

Award winnaar Ina Brouwer, advocaat intellectueel eigendomsrecht