Inwerkingtreding Aanwijzing gebruik sepotgronden

Inwerkingtreding Aanwijzing gebruik sepotgronden 150 150 Pieter Huisman
Vandaag treedt de Aanwijzing gebruik sepotgronden (2014A007) in werking. Deze aanwijzing geeft regels voor de wijze waarop sepotgronden gehanteerd en geregistreerd moeten worden. De bijlage bevat een opsomming van de sepotgronden, elk voorzien van een cijfercode en een toelichting. Verder regelt deze aanwijzing de wijze waarop klachten over de genomen sepotbeslissing worden behandeld.