Legesheffing door gemeenten (2)

Legesheffing door gemeenten (2) 150 150 Pieter Huisman

Legesheffing door gemeentenZoals eerder bericht: legesheffing door gemeenten bij het laten verrichten van een Bibob-onderzoek wordt niet door de rechter toegelaten. Desondanks komt deze vorm van legesheffing door gemeenten nog wel voor in sommige legesverordeningen.

Als de gemeente daadwerkelijk Bibob-leges heft moet tijdig (binnen zes weken) bezwaar worden gemaakt!

legesheffing door gemeenten

Auteur: Pieter Huisman, advocaat Wet Bibob