Noodkreet over groen Ringweg: Bomenridders naar Raad van State

Noodkreet over groen Ringweg: Bomenridders naar Raad van State 150 150 Borg Advocaten

Uit: Dagblad van het Noorden, 17 augustus 2018 – auteur: Frits Poelman

Op veel plekken langs de Zuidelijke Ringweg in Groningen is het groen gekapt, op sommige taluds – zoals hier bij de Papiermolenlaan – staat het alweer aardig hoog. Foto DvhN

De stichting Bomenridders Groningen stapt naar de Raad van State. Ze wil voorkomen dat er nog eens 2 hectare groen langs de Zuidelijke Ringweg verdwijnt.

Eerder is al ruim 3 hectare gepakt. ,,Een onnodige, ontijdige en ongemotiveerde vernietiging’’, aldus de stichting. Ze vergelijkt de omvang van de ingreep met het destijds zwaar omstreden kappen van het Amelisweerdbos voor de A27 bij Utrecht. Ook in Groningen is een deel van het groen (oa Stadspark) monumentaal.

De gevolgen van de procedure voor de bouw van de ringweg, die nog steeds niet is begonnen (op voorbereidende werkzaamheden na), zijn nog onduidelijk.

Advocaat Ina Brouwer: ‘Kap- en snoeivergunningen afgegeven zonder noodzaak of motief’

,,De gemeente heeft vergunningen afgegeven terwijl er geen uitvoeringsplan ligt en de bouw jaren is vertraagd’’, zegt advocaat Ina Brouwer. ,,Er is geen noodzaak of motief om nu al door te gaan met kappen. Het principe van behoorlijk bestuur is geschonden: Er is niet gezocht naar alternatieve, minder belastende oplossingen. Dat hoor je zorgvuldig te doen. En zeker niet te kappen als het niet nodig is.’’

Brouwer studeerde Rechten in Groningen, werd lid van de CPN en was actievoerder voor Blijf van m’n Lijf en Bijstandsvrouwen. Later werd ze advocaat en kreeg ze landelijke bekendheid als Tweede Kamerlid en directeur Emancipatiebeleid. Sinds vier jaar werkt de Amsterdamse, inmiddels 68, als advocaat in Bussum.

‘Stomverbaasd: Niemand verdiepte zich in volledige omvang van de schade aan de ecostructuur’

,,Ik kom nog wel eens in Groningen en ben stomverbaasd over de gang van zaken rond de ringweg. Die ligt toch deels op de Hondsrug, een erkend ecopark. Je zou zeggen dat je zeker op zo’n plek moet handelen volgens het Klimaatakkoord: eerst duurzaamheid, en dan de rest. Maar in Groningen gaat dat kennelijk nog andersom. Niemand heeft zich verdiept in de volledige omvang van de schade aan de ecostructuur.’’

Volgens haar is de procedure een noodkreet tegen achterhaald en kortzichtig politiek handelen. Nederland heeft zich verbonden aan het Klimaatakkoord van Parijs. In dit politiek en maatschappelijk klimaat kan het niet zo zijn dat overheden hun vergunningen daar desondanks niet aan toetsen.’’

Oud Kamerlid: Geen bomen-expert, wel gevoel voor de context

Brouwer doet wel vaker bestuurlijke kwesties. ,,Daar moet je een beetje gevoel voor hebben. Ik ben geen bomenexpert, maar weet als oud-politica en -bestuurder wel in welke context dit gebeurt.’’

Ze wijst de Raad van State erop dat het uitvoeringplan van de aannemer deze zomer is afgekeurd vanwege de risico’s voor de omgeving. ,,De provincie spreekt van een grote complexiteit die een aangepaste aanpak kan vergen. Een totaaloverzicht van alle schade(beperkingsplannen) en compensatieverplichtingen ontbreekt.’’

Frits Poelman

Verslaggever Dagblad van het Noorden