OM niet-ontvankelijk na overschrijding redelijke termijn

OM niet-ontvankelijk na overschrijding redelijke termijn 2240 1520 Pieter Huisman

Sinds 2008 wordt het OM niet meer niet-ontvankelijk verklaard na het overschrijden van de redelijke termijn.

OM niet-ontvankelijk

Echter, rechtbank Amsterdam verklaarde het OM onlangs wel weer een keer niet-ontvankelijk wegens het overschrijden van de redelijke termijn. In die zaak was de waarheidsvinding in het gedrang gekomen omdat het voor de verdediging onmogelijk was om na al de verstreken jaren deugdelijk tegenonderzoek te doen. Hierdoor zijn de beginselen van een behoorlijke procesorde geschonden.

Klik hier voor de hele uitspraak.

OM Niet-ontvankelijk OM Niet-ontvankelijk

 

 

 

 

 

Pieter Huisman                            Solange Drieshen

Advocaten strafrecht