Borg advocaten, waar overheid en onderneming elkaar raken

Elk ministerie kent zijn eigen voorschriften en elk ministerie kent een orgaan dat toezicht houdt op de naleving ervan. In sommige gevallen gebeurt dat door provincies en gemeenten. We hebben ons kantoor opgericht om ondernemers bij te staan die met toezicht en handhaving van regelgeving te maken krijgen, zeker ook als dat leidt tot het opleggen van bestuurlijke sancties en zeker ook als dat leidt tot strafrechtelijk onderzoek en strafrechtelijke vervolging.

Voorbeelden van de ondernemers die wij bijstaan zijn: financiële instellingen, ondernemingen actief op het terrein van energie en telecom, ondernemingen die vallen onder het bereik van de Wet Bibob of de Wet bescherming persoonsgegevens, asbestsaneerders, onderwijs- en zorginstellingen, inrichtingen die vallen onder de Wet milieubeheer en ondernemingen (en ook particulieren) die te maken hebben met omgevingsrecht/ruimtelijke ordening.

Het spreekt vanzelf dat we op deze terreinen ook de overheid en semipublieke organen van advies dienen en zo nodig in procedures bijstaan.

Het team van Borg advocaten

Pieter Huisman
Advocaat

Solange Drieshen advocaat

Solange Drieshen
Advocaat

Ina Brouwer
Advocaat

Advocaat Ingrid-MorremaIngrid Morrema
Advocaat

Erica de BoerErica de Boer
Juridisch medewerker

Emmelien SchietEmmelien Schiet
Secretaresse

Maxime Barmentlo

Maxime Barmentlo
Secretaresse

Vraag het onze specialisten

Heeft u een juridische vraag?
Leg uw zaak voor aan onze specialisten.

Aanmelden kennis-update

Meld u aan en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Toezichthouders

De Nederlandsche bank
Autoriteit Financiële Markten
Autoriteit Consument en Markt
Autoriteit Persoonsgegevens
Inspectie SZW
Inspectie van het Onderwijs
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Inspectie Veiligheid en Justitie
Inspectie Leefomgeving en Transport

Rijksdienst voor het Wegverkeer
Inspectie Jeugdzorg
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Nederlandse Zorgautoriteit
Kansspelautoriteit
Lagere overheden (omgevingsrecht, ruimtelijke ontwikkeling)
Overheidsinstellingen bij de uitvoering van de Wet Bibob