Over Sandro Rigutto, advocaat

Sandro Rigutto is 27 jaar als bedrijfsjurist werkzaam geweest in het internationale bedrijfsleven. Van 1990 tot 2012 vervulde hij uiteenlopende functies bij Shell, Associate-General Counsel Corporate etc.

Zijn werkzaamheden in die periode bestreken naast procesvoering de internationale ondernemingsrechtelijke en contractenrechtelijke praktijk in brede zin, waaronder de herstructurering van een grote joint venture en de juridische ondersteuning van een aantal grote infrastructurele projecten.

Specialisaties

Sandro is specialist in energierecht, financieel-economisch strafrecht, milieustrafrecht, bestuurlijk handhavingsrecht en advisering op het gebied van compliance en interne onderzoeken. Hij heeft praktische juridische ervaring met complexe, internationale onderzoeken naar interne onregelmatigheden en daaruit voortvloeiende schikkingsonderhandelingen stelt hem daarnaast in staat om (namens de onderneming, of namens het bevoegd gezag) als validator op te treden van door de onderneming verricht intern onderzoek of als compliance monitor in het kader van het toezicht op de naleving van door de onderneming met het bevoegd gezag gemaakte afspraken. Voorts heeft Sandro ruime algemene internationale civielrechtelijke ervaring en expertise.

Rechtsgebieden:

Financieel-economisch strafrecht, (internationaal) strafrechtmilieu(straf)recht, compliance, energierecht en ondernemingsrecht

Neem contact op

T +31 (0)35 24 00 370
rigutto@borg-advocaten.nl

Beëdigd juridisch medewerker

Van 2012 tot 2017 was Sandro Group General Counsel bij het beursgenoteerde SBM Offshore N.V. Daar hield hij zich als juridisch eindverantwoordelijke en als adviseur van de raad van bestuur bezig met intern onderzoek naar mogelijk onoirbare betalingen door agenten van de vennootschap. Ook was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van de terzake met het Nederlandse OM getroffen schikking en discussies met het Amerikaanse Department of Justice en was hij verantwoordelijk voor de in juli 2016 met diverse Braziliaanse partijen getroffen schikking.

Na zijn vertrek bij SBM Offshore N.V. trad Sandro onder meer op als juridisch adviseur van Sea Trucks Group Ltd. in liquidatie. In dat kader heeft hij die vennootschap geadviseerd over een door obligatiehouders gewenste herstructurering van de Sea Trucks groep en over de afwikkeling van conflicten met haar aandeelhoudster. In de loop van 2017 besloot Sandro over te stappen naar de advocatuur en is hij toegetreden tot Borg advocaten.

Sandro Rigutto