Over Solange Drieshen, advocaat

Solange Drieshen is binnen Borg advocaten werkzaam als advocaat. Zij behandelt zowel zaken op het terrein van het bestuursrecht als het strafrecht.

Solange werkte hiervoor als juridisch medewerker bij Borg advocaten. Daarvoor was zij een aantal jaren werkzaam bij Kennedy Van der Laan in Amsterdam. Zij behaalde haar master Strafrecht en master Staats- en Bestuursrecht aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Specialisaties

Solange Drieshen adviseert en procedeert bij Borg Advocaten op verschillende terreinen van het bestuursrecht. Zij is gespecialiseerd in bestuursrechtelijk(e) toezicht en handhaving, waaronder het bestuurlijk sanctierecht, openbare orderecht, Wet Bibob, omgevingsrecht (vergunningen, bestemmingsplannen) en overheidsaansprakelijkheid. Daarnaast behandelt Solange zaken op de terreinen van het commune strafrecht en ondernemingsstrafrecht.

De combinatie van deze rechtsgebieden (bestuursrecht, bestuursstrafrecht en strafrecht) komt in het bijzonder van pas bij haar werkzaamheden in het bestuursrecht waar strafrechtelijke aspecten een belangrijke rol kunnen spelen in met name de (wijze van) rechtsbescherming die aan betrokkene(n) toekomt.

Neem contact op

Solange staat bestuursorganen, ondernemingen en particulieren bij in verschillende stadia van toezicht tot en met handhaving. Heeft u vragen? Stel die gerust aan haar.

T +31 (0)35 24 00 370
drieshen@borg-advocaten.nl

Solange Drieshen Borg Advocaten