Over Michiel van Eersel, advocaat

Michiel van Eersel is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in zowel het Nederlands Recht als Rechtseconomie. Sinds 2001 is hij jaren verbonden geweest aan het internationaal opererende advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, het niche proceskantoor Spigthoff/Spigt Litigators en het aan accountants- en adviesfirma EY gelieerde HVG Law.

Specialisaties

Michiel van Eersel is binnen Borg advocaten verantwoordelijk voor het financieel (toezicht)recht en tuchtrecht in de financiële sector.

Zijn expertise omvat onder meer het verlenen van bijstand in geschillen met de financiële toezichthouders (AFM en DNB) en geschillen over beleggingen en financieringen. Daarnaast adviseert hij op het gebied van naleving (compliance), interne onderzoeken (investigations), herstelacties (remediation) en de invoering van nieuwe toezichtregels (implementation). Ook begeleidt hij de oprichting van beleggingsfondsen en de structurering van alternatieve financieringsproposities (waaronder crowdfunding, kredietunies en MKB-obligaties).

Michiel staat met name ondernemingen alsmede bestuurders en commissarissen bij van onder meer vermogensbeheerders/beleggingsadviseurs, beheerders van beleggingsfondsen, trustkantoren, banken en financiële dienstverleners. De inzet van discussie varieert van:

(i) oplegging van sancties;
(ii) vergunningverlening;
(iii) integere en beheerste bedrijfsvoering;
(iv) toetsing van betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders en commissarissen;
(v) verrichting van meldingen (incidenten, koersgevoelige informatie, ongebruikelijke transacties en transacties in ter beurze genoteerde effecten); tot
(vi) zorgvuldige dienstverlening (waaronder bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFiD).

Hij treedt ook op voor professionals in de financiële sector (vermogensbeheerders, compliance experts en beleggingsadviseurs (Tuchtcommissie DSI), accountants (Accountantskamer), consultants (ROA) en bankiers (Stichting Tuchtrecht Banken) die met tuchtrecht worden geconfronteerd.

Neem contact op

Michiel van Eersel zet zijn expertise in om ondernemingen en hun bestuurders en commissarissen bij te staan. Hij komt graag in contact met u.

T +31 (0)35 24 00 370
vaneersel@borg-advocaten.nl

Michiel van Eersel advocaat