Rapport “Weten waar asbest zit”

Rapport “Weten waar asbest zit” 150 150 Pieter Huisman

In het rapport ‘Weten waar asbest zit’ wordt een beeld geschetst van het functioneren van certificerende keuringsinstellingen op het terrein van asbestinventarisatie.

Lees meer