Wat zijn onze rechtsgebieden?

Al onze advocaten hebben hun eigen specialisatie en rechtsgebied, onderstaand treft u daarvan een overzicht. Heeft u een vraag waarvan u twijfelt bij welk rechtsgebied deze behoort of valt uw vraag erbuiten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Voorbeelden van de ondernemers die wij bijstaan zijn onder andere: financiële instellingen, onderwijs- en zorginstellingen, inrichtingen die vallen onder de Wet milieubeheer en ondernemingen (en ook particulieren) die te maken hebben met omgevingsrecht/ruimtelijke ordening.