Advocaat auteursrecht

Het inschakelen van een advocaat auteursrecht kan verstandig zijn, er is vaak veel meer mogelijk dan u denkt. Ervaring of niet: het auteursrecht is een vak apart. Bent u ondernemer, schrijver, fotograaf of musicus en ziet u op diverse websites uw teksten, foto’s of zelfs uw producten staan zonder uw toestemming? Of gebruikt iemand anders uw naam en foto om u in een kwaad daglicht te stellen? Schakel dan een advocaat auteursrecht in.

Het belang van een advocaat auteursrecht

Bij auteursrechtelijke zaken kan er snel schade ontstaan, daarom is een advocaat auteursrecht van groot belang. Verwarring ligt namelijk op de loer, zeker als bijvoorbeeld het oorspronkelijke product daalt in prijs of niet meer wordt verkocht omdat de nabootser het product goedkoper aanbiedt. Helaas weten klanten en relaties vaak niet dat er sprake is van nabootsing of kopiëren.

Dat geldt ook als uw naam of portret wordt gebruikt om u persoonlijk of uw onderneming te beschadigen. En wat is er over van de economische waarde van een format als dit is nagebootst? De schade kan aanzienlijk zijn en een advocaat auteursrecht biedt dan dé oplossing.

Bij auteursrechtelijke inbreuken hebben beide partijen vaak meer baat bij een schikking dan bij langdurig procederen, maar er zijn ook andere middelen. De Wet bescherming persoonsgegevens biedt bijvoorbeeld het recht op correctie bij schending van het portretrecht of bij verkeerde informatie over personen. In alle gevallen geldt: hoe sneller men optreedt, hoe meer mogelijkheden er zijn om de schade te beperken“.

Advocaat auteursrecht Ina Brouwer, Borg advocaten

Wanneer heeft u in de praktijk met auteursrechten te maken?

Ondernemers, architecten, fotografen, componisten, schilders maar ook uitvinders, schrijvers en creatieve ontwerpers kunnen te maken krijgen met auteursrechten. Soms zijn er contracten gesloten met werkgevers en is het onduidelijk waar het auteursrecht ligt. Ook kan er sprake zijn van nabootsing met grote commerciële gevolgen. Een bekend voorbeeld is de nabootsing van het beroemde Nijntje van de tekenaar Dick Bruna. De nabootsing leidde tot een verbod van kopiëren door de Rechtbank Amsterdam op straffe van een dwangsom.

Auteursrechtelijke conflicten kunnen zich ook voordoen in een publiek­private samenwerking. Een overheid die werk gebruikt van een partij met wie ze samenwerkt kan worden aangesproken op grond van de Auteurswet, maar ook op grond van een onrechtmatige daad. In het verlengde van het auteursrecht ligt het merkenrecht en octrooirecht ofwel het intellectueel eigendom.

Wilt u weten of u te maken heeft of krijgt met auteursrecht? Leg gerust uw vraag voor aan onze advocaat.

Achtergrond auteursrecht

De Auteurswet beschermt de maker van een werk van letterkundige, kunstzinnige of wetenschappelijke waarde. In de praktijk gaat het om veel meer: tekst, muziek, toneelstukken, foto’s, computerprogramma’s, bouwwerken, producten en projectplannen kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. De Hoge Raad heeft zelfs bepaald dat een bepaalde geur auteursrechtelijk beschermd is, Lancome versus Kecofa.

Er moet altijd aan een tweetal eisen zijn voldaan:

  1. Het werk moet oorspronkelijk zijn en
  2. Het moet de creatieve prestatie zijn van de maker zelf.

Er zijn ook uitzonderingen. Wie een boek schrijft in dienstverband heeft alleen het auteursrecht als dat van tevoren is afgesproken. Zo niet, dan komt het toe aan de werkgever.

Vraag het onze specialist

Voorkom schade omtrent uw auteursrecht vraagstuk?
Laat uw zaak dan direct beoordelen door onze auteursrecht advocaat.

Aanmelden kennis-update

Meld u aan en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Onze auteursrecht specialist

Onze advocaat auteursrecht adviseert u strategisch en staat u bij gedurende het proces: vanaf het ontstaan van de zaak tot en met de zitting. Waar mogelijk proberen wij uw auteursrechtelijke kwestie in een zo vroeg mogelijk stadium beheersbaar te maken.

Ina Brouwer
Advocaat auteursrecht