Advocaat intellectueel eigendomsrecht

Brengt u al jaren kleding onder een bekende merknaam op de markt en ontdekt u dat er – zonder uw toestemming – kleding onder dezelfde merknaam op internet wordt verkocht? Dit is één van de vele voorbeelden van intellectueel eigendomsrecht dat beschermd wordt door nationale en internationale wetgeving. Laat uw advocaat intellectueel eigendomsrecht bepalen of er sprake is van inbreuk op uw rechten.

Het belang van een advocaat intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht kent veel verschillende soorten wetten, procedures en verplichtingen. Zo worden het model- en merkenrecht verkregen door een inschrijving bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

Zonder inschrijving kan men géén beroep doen op het model-of merkenrecht. Een octrooi is alleen geldig als het is ingeschreven in een octrooiregister. Voor het auteursrecht is geen enkele vorm van registratie vereist. Het auteursrecht ontstaat op het moment dat het werk tot stand komt door de creatieve inspanning van de maker.

Wanneer is er nu sprake van een merk, octrooi of model? En wanneer spreek je van auteursrecht?

Voor het onderscheid is het goed om een advocaat intellectueel eigendomsrecht te raadplegen. Stel, uw merk wordt nagebootst en u overweegt een rechtszaak te beginnen. Dan blijkt dat uw merk alleen beschermd wordt door een inschrijving bij het BBIE, terwijl u dacht dat dit niet nodig was. Pijnlijk als u daar te laat achter komt.

Een advocaat intellectueel eigendomsrecht kan inschatten welke juridische procedures u moet volgen én welke schadevergoeding gevraag kan worden.

“Er bestaan veel misverstanden over het intellectueel eigendom van merken of modellen. Soms wordt gedacht dat de registratie van een merk of model voldoende is om bescherming in te kunnen roepen, maar als er geen sprake is van een nieuw product met een oorspronkelijk karakter heeft dat niet veel zin. Voor bescherming op grond van het auteursrecht is geen enkele registratie nodig.

Het is dus goed om te weten wanneer het één en wanneer het ander aan de orde is. Daarom is het advies van een juridisch specialist met praktijkervaring erg belangrijk”.

Advocaat intellectueel eigendomsrecht Ina Brouwer, Borg advocaten

Wat is het belang van intellectueel eigendomsrecht?

Intellectuele eigendom waarborgen

We leven in een virtuele wereld waarin het belangrijk is om zowel digitaal als fysiek herkenbaar te zijn. Steeds meer bedrijven en zzp’ers besteden veel aandacht aan de zichtbaarheid en vindbaarheid op internet. De kracht van handelsnamen, merken, logo’s, of van een specifiek format (tv format bijvoorbeeld) is van grote waarde. In het digitale tijdperk is het erg gemakkelijk geworden om informatie en afbeeldingen te achterhalen. Kopiëren gebeurt op internationale schaal.

Handelsnamen, logo’s, concepten van een programma of ontwerpen van een product zijn veel makkelijker te downloaden en vaak met een kleine wijziging na te maken. Vandaar het belang van een onderneming om het intellectuele eigendom goed te waarborgen en zo nodig ter bescherming op te treden.

Bescherming oorspronkelijke uitvinder

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor veel verschillende vormen van eigendom. Het gaat altijd om niet-stoffelijke objecten danwel bescherming van een prestatie van de menselijke geest.

Het belangrijkste motief voor intellectueel eigendomsrecht – zoals het merken-, modellen- en octrooirecht – is de bescherming van de oorspronkelijke uitvinding en het aanmoedigen van het ontwerpen en op de markt brengen van nieuwe merken, modellen en gebruiksvoorwerpen. Nabootsing en verwarring zijn niet wenselijk,de consument wil niet het verkeerde product kopen en de producent wil niet dat iemand anders profiteert van zijn of haar uitvinding en investeringen.

Eisen

De intellectuele eigendomsrechten zijn op verschillende manieren geregeld, maar steeds geldt dat het merk, de uitvinding of het model alleen bescherming krijgt als zij:

  • nieuw zijn en
  • een eigen en oorspronkelijk karakter hebben.

Of er ook echt sprake is van nabootsing en verwarringsgevaar zal per geval moeten worden bekeken. Vrijwel altijd betekent dit dat het conflict aan de rechter moet worden voorgelegd.

Vraag het onze specialisten

De Europese regelgeving en rechtspraak is voortdurend in ontwikkeling, schakel tijdig een advocaat intellectueel eigendomsrecht in.

Aanmelden kennis-update

Meld u aan en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Onze intellectueel eigendomsrecht specialist

Onze advocaat intellectueel eigendomsrecht adviseert u strategisch en staat u bij gedurende het proces: vanaf het ontstaan van de verdenking tot en met de zitting. Waar mogelijk proberen wij de zaak in een zo vroeg mogelijk stadium beheersbaar te maken en bij principiële kwesties gaan wij door tot de hoogste instantie.

Ina Brouwer
Advocaat intellectueel eigendomsrecht