Advocaat medezeggenschap

Bent u een bestuurder of vertegenwoordiger die goed contact heeft met de cliëntenraden en overweegt u stappen tegen conflicten te ondernemen? Laat uw zaak dan in een vroeg stadium voorleggen aan een advocaat medezeggenschap die gespecialiseerd is in de zorg. Een advocaat medezeggenschap kan u aangeven welke procedures u moet volgen en wie de kosten hiervan moet betalen. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt.

Het belang van een advocaat medezeggenschap

Door opzienbarende ontwikkelingen in de zorg­ – bijvoorbeeld bij zorginstelling Meavita – is er meer aandacht voor de wijze waarop een zorginstelling wordt bestuurd. De wetgever heeft in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) de persoonlijke verantwoordelijkheid van bestuurders en toezichthouders aangescherpt en de positie van cliëntenraden versterkt .

De besluiten van een zorginstelling moeten vooraf veelal voor advies of instemming worden voorgelegd aan cliëntenraden. Een bestuurder kan alleen van dit advies afwijken, als het conflict eerst wordt voorgelegd aan de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden.

In sommige gevallen kan het besluit door één van de partijen aan de kantonrechter worden voorgelegd. Als er sprake is van wanbeleid dan kan zelfs de Ondernemingskamer worden ingeschakeld.

Onze advocaat medezeggenschap kan u informeren over recente wijzigingen in de wetgeving en hulp bieden bij een procedure.

De laatste jaren is sprake van professionalisering van de medezeggenschap in de zorg. Met alle publiciteit over wanbeleid en faillissementen van zorginstellingen zijn veel cliëntenraden alerter geworden. Verstandige bestuurders en toezichthouders in de zorg zien het belang van goed geregelde medezeggenschap en van transparante besluitvorming. Een conflict tussen partijen valt nooit uit te sluiten, maar de huidige wet- en regelgeving zet heldere lijnen uit hoe men daarmee om kan gaan. Daarom adviseer ik bestuurders, toezichthouders en cliëntenraden altijd om in een vroeg stadium gespecialiseerd juridisch advies in te winnen. Dat kan lange en kostbare procedures voorkomen en bovendien de kwaliteit van de zorg versterken“.

Advocaat medezeggenschap Ina Brouwer, Borg advocaten

Welke partijen krijgen te maken met medezeggenschap in de zorg?

Alle hoofdrolspelers in een zorginstelling hebben met het vraagstuk van medezeggenschap te maken. Bij werknemers is medezeggenschap geregeld in de Wet op de ondernemingsraden.

Medezeggenschap van cliënten is geregeld in de WMCZ, de volgende partijen spelen hierin een belangrijke rol:

  • Raad van Bestuur zorginstelling;
  • Centrale Cliëntenraad;
  • Cliëntenraden van de locaties van de instelling;
  • Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen.

Vraag het onze specialisten

Verbeter de kwaliteit van uw zorg,
laat uw kwestie beoordelen door onze advocaat medezeggenschap.

Aanmelden kennis-update

Meld u aan en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Onze medezeggenschap specialist

Voorkom dat uw zaak aan de kantonrechter wordt voorgelegd. Onze specialist kan u voorzien van strategisch advies en staat u bij gedurende het proces.

Ina Brouwer
Advocaat medezeggenschap