Asbest advocaat

Heeft u een asbestsanerings- of asbestinventarisatiebedrijf? Of bent u werkzaam als Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) of Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) en heeft u problemen met asbest in of om een woning, schuur of bedrijfspand? Laat uw zaak dan direct beoordelen door onze asbest advocaat.

Het belang van een asbest advocaat

Boetes lopen snel op, werken kunnen worden stilgelegd, overtredingen kunnen escaleren. Het is belangrijk dat u in een vroeg stadium adequaat reageert richting CKI, Inspectie of gemeente. Een goed onderbouwde zienswijze kan van invloed zijn op het te nemen besluit, inclusief een eventuele boete.

Borg advocaten adviseert en ondersteunt ondernemers en particulieren die te maken hebben met asbest. Onze asbest advocaat kan u adviseren over de meest actuele ontwikkelingen op asbestgebied, denk hierbij aan:

  • Het Bouwbesluit
  • Het Asbestverwijderingsbesluit 2005
  • De Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving
  • Certificatieschema Asbest

Wij hebben de afgelopen jaren succesvol asbestsaneerders geholpen die geconfronteerd werden met overtredingen waar ze het niet mee eens waren. Overtredingen waarvan de gevolgen – afhankelijk van de afwijking – van invloed zijn op de vereiste certificaten: waarschuwing, voorwaardelijke intrekking of schorsing. Een bezwaarschriftprocedure is dé voorfase van een gerechtelijke procedure. Hierin moeten alle juridische en feitelijke aspecten op tafel komen.“.

Asbest advocaat Pieter Huisman, Borg advocaten

Veel voorkomende asbestproblematiek

Strafecht en asbest

Asbestovertredingen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Hetzij in de vorm van milieudelicten, hetzij in de vorm van arbeidsomstandighedendelicten.

Denk aan het niet hebben van een asbestinventarisatierapport bij sloop, aan het niet hebben van een vergunning bij asbestverwijderingswerkzaamheden, aan het niet (laten) verwijderen van asbest door een gecertificeerd bedrijf, aan het illegaal dumpen van asbest of aan het veroorzaken van gevaar voor de openbare gezondheid.

Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens

In de Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen is bepaald in welke gevallen inspectiegegevens mogen worden geopenbaard. Een openbaarmaking is heftig, deze kan enorme consequenties hebben voor uw onderneming. Voor diverse gerechten worden openbaarmakingen aangevochten, steeds meer met succes. De overheid ziet in dat de huidige wettelijke basis niet deugdelijk is en is bezig de onderliggende wet- en regelgeving aan te passen.

Helaas kunt u ondertussen nog steeds geconfronteerd worden met (dreigende) publicaties. Onze ervaring is dat u met een bestuursrechtelijke spoedprocedure (tijdelijk) kunt voorkomen dat het openbaar wordt gemaakt.

Bouw cao

Er bestaan al lange tijd geschillen tussen asbestsaneerders en de bouwfondsen over de vraag of asbestsaneerders horen tot de Bouw cao. Veel activiteiten van asbestsaneerders vallen niet onder die cao óf zelfs helemaal niet onder een cao. Het is belangrijk dat wordt vastgesteld wat de meerderheid van de activiteiten is.

Voorbeelden van activiteiten die niet of mogelijk niet onder de Bouw cao vallen zijn:

   • Asbestsanering in technische installaties
   • Asbestsanering na een calamiteit (denk aan een brand)
   • Het saneren van losse elementen uit een pand (denk aan vloerbedekking).
   • Asbestsanering buiten een pand

Vraag het onze specialisten

Snel weten waar u aan toe bent met uw asbestvraagstuk?
Laat uw zaak direct beoordelen door onze asbest advocaat.

Aanmelden kennis-update

Meld u aan en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Onze asbest specialisten

In het strafrecht kan uw onderneming geconfronteerd worden met een stillegging of met een hoge boete. U als ondernemer (of uw personeel) kunt als feitelijk leidinggevende strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor overtredingen gepleegd binnen de onderneming. U kunt hiervoor bestraft worden met een (voorwaardelijke) gevangenisstraf of een boete.

Doordat onze asbest advocaten deels een strafrechtelijke achtergrond hebben, kennen zij de ins en outs van het strafproces. Dit levert een unieke combinatie op waarmee wij u goed kunnen bijstaan. Onze asbest advocaten adviseren u strategisch en staan u bij gedurende het proces: vanaf het ontstaan van de verdenking tot en met de zitting. Waar mogelijk proberen wij de zaak in een zo vroeg mogelijk stadium beheersbaar te maken. Bij principiële kwesties gaan wij door tot de hoogste instantie.

Ons asbestteam beschikt niet alleen over een strafrechtelijke achtergrond, maar tevens over een gedegen bestuursrechtelijk een civiele basis. Asbest gerelateerde zaken monden vaak uit in zowel bestuursrechtelijke als civiele procedures. Met onze geïntegreerde aanpak bent u bij ons dus voor al deze zaken aan het goede adres.

Pieter Huisman
Asbest advocaat

Advocaat Ingrid Morrema Asbest
Ingrid Morrema
Asbest advocaat

Solange Drieshen advocaat
Solange Drieshen
Asbest advocaat