Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken 150 150 Pieter Huisman

Deze regeling schrijft voor dat een subsidie moet worden aangevraagd binnen zes maanden nadat de sanering is voltooid. Wordt niet tijdig aangevraagd dan wijst het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de subsidie af.

Dat is in strijd met de rechtspraak. In de subsidieregeling is de termijn van zes maanden niet geformuleerd als fatale termijn. De minister kan niet afwijzen door uitsluitend vast te stellen dat van termijnoverschrijding sprake is.

Ik houd u op de hoogte van het resultaat van een nu lopende procedure.