Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken 150 150 Pieter Huisman

Deze subsidieregeling schrijft voor dat een subsidie moet worden aangevraagd binnen zes maanden nadat de sanering van astbestdaken is voltooid. Wordt de subsidie niet tijdig aangevraagd dan wijst het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de subsidie af.

Subsidieregeling

Dat is in strijd met de rechtspraak. In de subsidieregeling is de termijn van zes maanden niet geformuleerd als fatale termijn. De minister kan niet afwijzen door uitsluitend vast te stellen dat van termijnoverschrijding sprake is.

Ik houd u op de hoogte van het resultaat van een nu lopende procedure.

Asbest

Auteur: Pieter Huisman, advocaat asbest