Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken 509 340 Pieter Huisman

Deze subsidieregeling schrijft voor dat een subsidie moet worden aangevraagd binnen zes maanden nadat de sanering van astbestdaken is voltooid. Wordt de subsidie niet tijdig aangevraagd dan wijst het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de subsidie af.

Subsidieregeling

Dat is in strijd met de rechtspraak. In de subsidieregeling is de termijn van zes maanden niet geformuleerd als fatale termijn. De minister kan niet afwijzen door uitsluitend vast te stellen dat van termijnoverschrijding sprake is.

Ik houd u op de hoogte van het resultaat van een nu lopende procedure.

subsidieregeling Asbest advocaatAsbest advocaat

 

 

 

 

 

Pieter Huisman                     Solange Drieshen                Ingrid Morrema

Advocaten asbest