asbest

Nieuw Certificatieschema Asbest per 1 april 2019 in werking

Nieuw Certificatieschema Asbest per 1 april 2019 in werking 360 240 Solange Drieshen

Onder andere heeft dit een aantal wijzigingen in de Arboregeling tot gevolg. De bijlagen XIIIa en XIIIe bij…

lees meer

Met terugwerkende kracht een CAO naleven?

Met terugwerkende kracht een CAO naleven? 1599 1199 Pieter Huisman

Ondernemingen in de bouwsector vallen vaak onder de Bouw CAO. Er zijn ondernemingen (bijvoorbeeld asbestsaneerders) die eerst onder…

lees meer

Asbestdaken verboden na 2024!

Asbestdaken verboden na 2024! 1920 933 Pieter Huisman

Op 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om asbestdaken per 31 december 2024…

lees meer

Mag de rechter afgaan op wat de overheid zegt?

Mag de rechter afgaan op wat de overheid zegt? 374 240 Pieter Huisman

Enkele jaren geleden vond een bedrijfsbezoek plaats op het terrein van een handelaar in metalen. Het ging hier…

lees meer

Publicatie van inspectiegegevens is volgens hoogste bestuursrechter toegestaan

Publicatie van inspectiegegevens is volgens hoogste bestuursrechter toegestaan 150 150 Solange Drieshen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 2 augustus 2017 bepaald dat…

lees meer

Wat is de positie van een asbestsaneerder die te maken krijgt met de Inspectie SZW?

Wat is de positie van een asbestsaneerder die te maken krijgt met de Inspectie SZW? 1920 1280 Pieter Huisman

Wat is de positie van een asbestsaneerder die te maken krijgt met de Inspectie van Sociale Zaken en…

lees meer

Wetswijziging grenswaarde amfibole asbest in Arbeidsomstandighedenbesluit

Wetswijziging grenswaarde amfibole asbest in Arbeidsomstandighedenbesluit 150 150 Pieter Huisman

Wetswijziging grenswaarde amfibole asbest in Arbeidsomstandighedenbesluit, aanduiding risicoklassen en risicoklasse indeling en de gevolgen voor inventarisatierapporten In 2014…

lees meer

Raad van State herhaalt eerdere uitspraak inzake eis van 20 Pascal onderdruk

Raad van State herhaalt eerdere uitspraak inzake eis van 20 Pascal onderdruk 150 150 Pieter Huisman

Twee weken na de uitspraak van 17 augustus 2016 heeft de Raad van State in een andere asbest-zaak…

lees meer

20 pascal onderdruk harde eis?

20 pascal onderdruk harde eis? 1920 1280 Pieter Huisman

Asbestverwijderingsbedrijf X bouwt een containment voor asbestverwijderingswerkzaamheden in de derde categorie, uit te voeren in een kruipruimte. Tijdens…

lees meer

Publicatie asbestovertreding in bodemprocedure niet toegestaan

Publicatie asbestovertreding in bodemprocedure niet toegestaan 1600 1200 Pieter Huisman

Een asbestsaneerder was het niet eens met de publicatie van de asbestovertreding op internet op basis van de…

lees meer