bestuursrecht

Borg fuseert!

Borg fuseert! 1640 856 Borg Advocaten

Borg advocaten en Van Till advocaten uit Amsterdam gaan fuseren. De twee advocatenkantoren gaan vanaf 1 januari 2020…

lees meer

Vuurwerkverbod Hilversum blijft overeind

Vuurwerkverbod Hilversum blijft overeind 150 150 Pieter Huisman

Aan de langslepende kwestie van het Hilversumse vuurwerkverbod is een einde gekomen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad…

lees meer

Disfunctionerende belastingadviseur

Disfunctionerende belastingadviseur 150 150 Pieter Huisman

De Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt in hoger beroep dat het gedrag van de heer X als…

lees meer

Verbod van dubbele bestraffing voor hetzelfde feit

Verbod van dubbele bestraffing voor hetzelfde feit 1920 1056 Pieter Huisman

Iemand kan niet tweemaal worden bestraft voor hetzelfde feit. De Hoge Raad geeft uitleg wanneer sprake is van…

lees meer

Overheden moeten hun archiveringsplicht bewaken

Overheden moeten hun archiveringsplicht bewaken 150 150 Pieter Huisman

Binnen het departement van Binnenlandse Zaken bestaat er enige zorg over gemeenten die niet volgens de wettelijke eisen…

lees meer

Rechtsbijstandverzekeraar moet advocaat gaan betalen voor bezwaarprocedure

Rechtsbijstandverzekeraar moet advocaat gaan betalen voor bezwaarprocedure 1920 1445 Pieter Huisman

Tot voor kort klopte de verzekerde tevergeefs aan bij zijn rechtsbijstandverzekeraar in het geval hij een advocaat in…

lees meer

Vrije advocaatkeuze ook in het bestuursrecht

Vrije advocaatkeuze ook in het bestuursrecht 5673 2580 Pieter Huisman

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 april 2016 het recht op vrije advocaatkeuze verder verruimd. Volgens…

lees meer

Nieuw boetebeleid in de zorg

Nieuw boetebeleid in de zorg 150 150 Solange Drieshen

Het Instrument van de bestuurlijke boete is een middel voor de minister om naleving van volksgezondheidswetten te bevorderen…

lees meer

Formele vastleggingen ASP onder de maat!

Formele vastleggingen ASP onder de maat! 1920 1280 Pieter Huisman

In de dagelijkse praktijk krijgen wij nog al eens te maken met deelnemers van een alcoholslotprogramma (ASP) die…

lees meer

Boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen is onredelijk en moet aangepast worden

Boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen is onredelijk en moet aangepast worden 1920 1280 Pieter Huisman

Sinds januari 2013 geldt het ‘nieuwe’ boetebeleid voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: Wav). Op grond…

lees meer