bestuursrecht

Toetsingskader woningsluitingen 13b Opiumwet

Toetsingskader woningsluitingen 13b Opiumwet 1920 1280 Solange Drieshen

Het sluitingsbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet – handvatten voor het gebruik van een ingrijpende bevoegdheid De…

lees meer

Het bestuursorgaan en de beginselplicht tot handhaving

Het bestuursorgaan en de beginselplicht tot handhaving 696 464 Solange Drieshen

In (voorgenomen) handhavingsbesluiten van bestuursorganen komt met grote regelmaat het begrip ‘beginselplicht tot handhaving’ voor. Wat houdt deze…

lees meer

Preventieve handhaving: minder strenge maatstaf bij dreiging herhaalde overtreding

Preventieve handhaving: minder strenge maatstaf bij dreiging herhaalde overtreding 533 398 Solange Drieshen

De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kent twee vormen van preventieve handhaving: de herstelsanctie tot het voorkomen van…

lees meer

De bestuurlijke boete: wanneer mag bestuursorgaan invorderen?

De bestuurlijke boete: wanneer mag bestuursorgaan invorderen? 3888 2592 Solange Drieshen

Op 21 december 2016 heeft de voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan over de invordering van…

lees meer

Vuurwerkverbod Hilversum blijft overeind

Vuurwerkverbod Hilversum blijft overeind 150 150 Pieter Huisman

Aan de langslepende kwestie van het Hilversumse vuurwerkverbod is een einde gekomen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad…

lees meer

Disfunctionerende belastingadviseur

Disfunctionerende belastingadviseur 150 150 Pieter Huisman

De Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt in hoger beroep dat het gedrag van de heer X als…

lees meer

Verbod van dubbele bestraffing voor hetzelfde feit

Verbod van dubbele bestraffing voor hetzelfde feit 1920 1056 Pieter Huisman

Iemand kan niet tweemaal worden bestraft voor hetzelfde feit. De Hoge Raad geeft uitleg wanneer sprake is van…

lees meer

Overheden moeten hun archiveringsplicht bewaken

Overheden moeten hun archiveringsplicht bewaken 150 150 Pieter Huisman

Binnen het departement van Binnenlandse Zaken bestaat er enige zorg over gemeenten die niet volgens de wettelijke eisen…

lees meer

Rechtsbijstandverzekeraar moet advocaat gaan betalen voor bezwaarprocedure

Rechtsbijstandverzekeraar moet advocaat gaan betalen voor bezwaarprocedure 1920 1445 Pieter Huisman

Tot voor kort klopte de verzekerde tevergeefs aan bij zijn rechtsbijstandverzekeraar in het geval hij een advocaat in…

lees meer

Vrije advocaatkeuze ook in het bestuursrecht

Vrije advocaatkeuze ook in het bestuursrecht 5673 2580 Pieter Huisman

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 april 2016 het recht op vrije advocaatkeuze verder verruimd. Volgens…

lees meer