gegevens

Openbaarmaking gegevens medische beroepsbeoefenaar alleen bij uitzondering

Openbaarmaking gegevens medische beroepsbeoefenaar alleen bij uitzondering 1920 1080 Pieter Huisman

Als de tuchtrechter een medische beroepsbeoefenaar een maatregel oplegt vindt de openbaarmaking van deze maatregel plaats door publicatie…

lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens richt zich tot zorginstellingen inzake bescherming van patiëntgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens richt zich tot zorginstellingen inzake bescherming van patiëntgegevens 150 150 Solange Drieshen

De regelgeving rondom privacy is onlangs aanzienlijk aangescherpt. Zowel voor ondernemers als overheden die persoonsgegevens verwerken heeft een…

lees meer

Regelgeving gebruik justitiële gegevens door politie en justitie herzien

Regelgeving gebruik justitiële gegevens door politie en justitie herzien 150 150 Ina Brouwer

De manier waarop politie en justitie omgaan met justitiële gegevens wordt herzien. Door voortschrijdende digitalisering is nieuwe regelgeving…

lees meer