gemeenten

Legesheffing en btw (3)

Legesheffing en btw (3) 660 440 Pieter Huisman

Omgevingsdiensten nemen het werk van aangesloten gemeenten over, bijvoorbeeld bij de beoordeling van aanvragen om een omgevingsvergunning. In…

lees meer

Legesheffing door gemeenten (2)

Legesheffing door gemeenten (2) 1920 1375 Pieter Huisman

Zoals eerder bericht: leges mogen slechts worden geheven voor diensten die een gemeente verstrekt en volgens de A-G…

lees meer

A-G: gemeenten mogen geen leges heffen voor Bibob-onderzoek

A-G: gemeenten mogen geen leges heffen voor Bibob-onderzoek 1920 1280 Pieter Huisman

De Wet Bibob De Wet Bibob is een bestuursrechtelijk instrument waarmee een bestuursorgaan een vergunningaanvraag kan weigeren of…

lees meer

Overheden moeten hun archiveringsplicht bewaken

Overheden moeten hun archiveringsplicht bewaken 150 150 Pieter Huisman

Binnen het departement van Binnenlandse Zaken bestaat er enige zorg over gemeenten die niet volgens de wettelijke eisen…

lees meer

Zorgfraude zorg voor de gemeenten

Zorgfraude zorg voor de gemeenten 1920 1152 Pieter Huisman

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft in tien gemeenten in Zuid-Holland onderzoek gedaan naar de grootste risico’s op…

lees meer