Handhaving

Het bestuursorgaan en de beginselplicht tot handhaving

Het bestuursorgaan en de beginselplicht tot handhaving 696 464 Solange Drieshen

In (voorgenomen) handhavingsbesluiten van bestuursorganen komt met grote regelmaat het begrip ‘beginselplicht tot handhaving’ voor. Wat houdt deze…

lees meer

Preventieve handhaving: minder strenge maatstaf bij dreiging herhaalde overtreding

Preventieve handhaving: minder strenge maatstaf bij dreiging herhaalde overtreding 533 398 Solange Drieshen

De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kent twee vormen van preventieve handhaving: de herstelsanctie tot het voorkomen van…

lees meer

De financieel toezichthouder van de toekomst als medium

De financieel toezichthouder van de toekomst als medium 1920 1281 Michiel van Eersel

Wat moet een financieel toezichthouder kunnen anno 2023? Samengevat: de toekomst voorspellen. Dat is nodig om de belangrijke…

lees meer

Overheden moeten hun archiveringsplicht bewaken

Overheden moeten hun archiveringsplicht bewaken 150 150 Pieter Huisman

Binnen het departement van Binnenlandse Zaken bestaat er enige zorg over gemeenten die niet volgens de wettelijke eisen…

lees meer