legesheffing

Legesheffing en btw (3)

Legesheffing en btw (3) 660 440 Pieter Huisman

Omgevingsdiensten nemen het werk van aangesloten gemeenten over, bijvoorbeeld bij de beoordeling van aanvragen om een omgevingsvergunning. In…

lees meer

Legesheffing door gemeenten (2)

Legesheffing door gemeenten (2) 1920 1375 Pieter Huisman

Zoals eerder bericht: leges mogen slechts worden geheven voor diensten die een gemeente verstrekt en volgens de A-G…

lees meer

A-G: gemeenten mogen geen leges heffen voor Bibob-onderzoek

A-G: gemeenten mogen geen leges heffen voor Bibob-onderzoek 1920 1280 Pieter Huisman

De Wet Bibob De Wet Bibob is een bestuursrechtelijk instrument waarmee een bestuursorgaan een vergunningaanvraag kan weigeren of…

lees meer

Geen leges voor Bibob-onderzoek

Geen leges voor Bibob-onderzoek 1920 1168 Pieter Huisman

Gemeenten kunnen leges heffen voor diensten die zij aan de burger verlenen. Een Bibob-onderzoek is echter geen dienst…

lees meer