openbaarmaking

Openbaarmaking gegevens medische beroepsbeoefenaar alleen bij uitzondering

Openbaarmaking gegevens medische beroepsbeoefenaar alleen bij uitzondering 150 150 Pieter Huisman

Als de tuchtrechter een medische beroepsbeoefenaar een maatregel oplegt vindt de openbaarmaking van deze maatregel plaats door publicatie…

lees meer